linux学习
[ 2017-9-16 5:47:00 | By: yuyefeixiang ]
 
语法:grep -iv [指定字串] [文件]
功能描述:在文件中搜寻字串匹配的行并输出
                -i 不区分大小写
                -v 排除指定字串 
 
 
 • 标签:grep命令 
 • 发表评论:
   

  时 间 记 忆
  <<  < 2017 - >  >>
  1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  最 新 评 论
  最 新 日 志
  最 新 留 言
  搜 索
  用 户 登 录
  友 情 连 接


   
  浙江博客欢迎您!